Eldceremonier och ceremonier i allmänhet har funnits i alla tider, men vi här i Väst har tappat bort mycket av det som egentligen är naturligt för oss människor. Världen behöver mera ceremonier. Faktiskt så kan vi skapa en bättre värld med ceremonier. Ceremonier som skapas av och med kärlek, glädje och tacksamhet sänds ut till universum och det som sänds ut till universum kommer tillbaka som en bumerang. Ceremonier förenar oss människor i gemenskap för en god sak. Om än ceremonier hålls var för sig, tillsammans el. var för sig, men ändå tillsammans på olika håll i världen så är det något som för oss människor närmare varandra. I en shamansk eldceremoni tar vi hjälp av naturkrafterna. Vi släpper och önskar till elden. Vi släpper och det som inte längre gynnar oss och vi önskar in det vi vill ha in i våra liv.